Masz pytanie?

Usługi laboratoryjne


Centrum Badawczo Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych wykonuje następujące badania w zakresie prowadzonej działalności:

 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych;
 • fitochemia surowców roślinnych i ich przetworów;
 • standaryzacja surowców roślinnych i ich przetworów w celu wyznaczenia parametrów jakościowych;
 • potwierdzanie tożsamości surowców zielarskich;
 • analiza zawartości metali ciężkich i pierwiastków szkodliwych dla zdrowia;
 • analiza zawartości pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych;
 • analiza zawartości olejków eterycznych i olejów tłustych;
 • profil chromatograficzny olejków eterycznych;
 • analiza zawartości kwasów tłuszczowych;
 • analiza substancji czynnych aktywnych farmakologicznie oraz stosowanych w farmakoterapii;
 • badania stabilności surowców i produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety.

Badania wykonywane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Zakład posiada certyfikat GMP oraz aktualne zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz kontroli ich jakości w zakresie badań fizykochemicznych.  Ocena jakości substancji farmaceutycznych odbywa się w oparciu o wymagania:

 • Farmakopei Europejskiej
 • Farmakopei Polskiej, 
 • farmakopei narodowych, 
 • specyfikacji produktów, 
 • innych zwalidowanych metod analitycznych.

Laboratorium wykorzystuje w analityce techniki instrumentalne oparte na:

 • wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (detektor: DAD, FLD),
 • ultrasprawnej chromatografii cieczowej UPLC sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas MS/MS (detektor: ESI)
 • chromatografii gazowej GC (detektor: FID, NPD, ECD, MS),
 • chromatografii cienkowarstwowej - densytometr (skan l=254, 366 nm i VIS),
 • spektrometrii absorpcji atomowej FAAS, GF AAS, HG/CV AAS
 • spektrofotometrii UV/VIS,
 • miareczkowej analizie objętościowej.

Strona główna         O nas        Polityka Jakości        Oferta        Projekty R&D        Aktualności        Kontakt
LOGO Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Centrum Badawczo Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Karola Libelta 27 61-707 Poznań
Usługi laboratoryjne, opiniowanie suplementów diety, ocena dokumentacji środków
ochrony roślin, raporty eksperta dotyczące rejestracji produktów leczniczych,
komórki macierzyste, konferencje naukowe, kursy i szkolenia...
Realizacja: Dpl Agency