Masz pytanie?

Opiniowanie suplementów diety


 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu zajmuje się świadczeniem usług w zakresie wydawania opinii na temat kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania środków spożywczych wymagających powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego. Opinie dotyczą:

 • suplementów diety
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

Działalność w zakresie opiniowania suplementów diety reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. (art. 31 ust. 6 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. O Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (załącznik nr 3 do ww. Rozporządzenia).

 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu współpracuje także z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i grupą roboczą Komisji Europejskiej ds. Nowej Żywności, w zakresie oceny bezpieczeństwa żywności oraz kwalifikacji nowej żywności (novel food).

 

Procedura przyjęcia zlecenia na wykonanie opinii:

 • po otrzymaniu pełnej dokumentacji Instytut dokonuje wyceny i określa czas realizacji projektu
 • astępnie wysyłamy Państwu potwierdzenie przyjęcia zlecenia zawierające informacje z p. 1.
 • po akceptacji warunków przez klienta i odesłaniu do Instytutu podpisanego potwierdzenia następuje uruchomienie zlecenia. Wszystkie przesłane dokumenty traktowane są jako dane poufne.

 

Do sporządzenia opinii niezbędne są następujące dokumenty:

 1. Pełny skład jakościowy i ilościowy produktu.
 2. Dla składników pochodzenia roślinnego niezbędne jest określenie części użytej rośliny np. liść, korzeń, owoc, a w przypadku przetworów roślinnych należy określić rodzaj przetworu np. ekstrakt, sok, olejek itp.
 3. Specyfikacje wymagań jakościowych dla wszystkich składników produktu.
 4. Specyfikację wymagań jakościowych dla produktu.
 5. Dane potwierdzające, że opiniowany środek spożywczy lub poszczególne jego składniki były spożywane przez ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15.05.1997 r.
 6. Jeżeli produkt jest w obrocie w jednym z krajów Unii Europejskiej zaświadczenie stwierdzające, że opiniowany środek spożywczy jest dopuszczony do spożycia przez ludzi, wydane przez upoważniony organ kraju, w którym środek spożywczy jest produkowany.
 7. W przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego – przeznaczenie i deklarację dot. szczególnych potrzeb żywieniowych.
 8. Projekt oznakowania i prezentacji produktu (tekst etykiety, ulotki) przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego bezpieczeństwa żywności i żywienia.
 9. Instytut może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających właściwości produktu deklarowane przez podmiot zlecający sporządzenie opinii.

 

 

 

Strona główna         O nas        Polityka Jakości        Oferta        Projekty R&D        Aktualności        Kontakt
LOGO Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Centrum Badawczo Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Karola Libelta 27 61-707 Poznań
Usługi laboratoryjne, opiniowanie suplementów diety, ocena dokumentacji środków
ochrony roślin, raporty eksperta dotyczące rejestracji produktów leczniczych,
komórki macierzyste, konferencje naukowe, kursy i szkolenia...
Realizacja: Dpl Agency