Masz pytanie?

Ocena dokumentacji środków ochrony roślin


    Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 05.10.2012r. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu został upoważniony do opracowywania ocen i raportów w zakresie właściwości środków ochrony roślin, a w szczególności:

  •  właściwości fizykochemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym substancji czynnej;
  • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin oraz oddziaływania na organizmy nie będące celem jego zastosowania;
  • oddziaływania środka ochrony roślin, wynikającego z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni; losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku.

     Powyższa decyzja, wydana na podstawie art.43a ust.1 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o Ochronie Roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz.849, z późn. zm.) umożliwia naszej jednostce świadczenie usług eksperckich podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu środkami ochrony roślin na terenie Polski. Jednocześnie informujemy, że powołany przez nas zespół ekspertów i pracowników naukowych posiada możliwość opracowywania opinii i raportów w pełnym zakresie, w możliwie optymalnym terminie. W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy w powyższym zakresie uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem: +48 61 665-95-50.

Strona główna         O nas        Polityka Jakości        Oferta        Projekty R&D        Aktualności        Kontakt
LOGO Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich
Centrum Badawczo Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Karola Libelta 27 61-707 Poznań
Usługi laboratoryjne, opiniowanie suplementów diety, ocena dokumentacji środków
ochrony roślin, raporty eksperta dotyczące rejestracji produktów leczniczych,
komórki macierzyste, konferencje naukowe, kursy i szkolenia...
Realizacja: Dpl Agency